LAPSET JA NUORET ENSIN

Korjataan homekoulut, kevennetään varhaiskasvatusmaksuja, pienennetään ryhmäkokoja, huolehditaan resursseista. Varhaiskasvatuksessa tärkeintä on oikein mitoitetut lapsiryhmät, tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa, asialliset tilat ja hyvä ilmapiiri. Puolipäiväisessä hoidossa oleva lapsi ei ole puolikas ihminen. Jos henkilökunnassa on vajausta täytyy voida ottaa sijaisia. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, päinvastoin. Kasvatuksesta leikkaaminen ei ole säästö!

PARANNETAAN TYÖLLISTYMISTÄ

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien palveluissa täytyy panostaa henkilökohtaisuuteen, ei digitaalisuuteen. Te-toimiston työn täytyy palvella sekä työnhakijaa että työnantajaa. Uudelleen kouluttautumista on tuettava. Kunta voisi hyvin tarjota enemmän kannustimia työnantajille haastavasti työllistyvien palkkaamiseen. Palkaton työ ei ole aitoa työllistämistä. Tuottavasta työstä tulee saada sitä vastaava palkka, oli tekijän asema työmarkkinoilla mikä hyvänsä. Yrityksiä ja yhdistyksiä jotka jatkuvasti käyttävät työkokeiluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja pian myös rekrytointikokeiluja on valvottava. Toistuva ilmaisen työvoiman käyttö ilman aikomustakaan tarjota palkkatyötä täytyy estää.

KAIKKI MUKAAN!

Kuntapoliitiikassa on aina huomioitava heikoimman etu. Kenenkään elämä ei saa kurjistua kunnallisen päätöksenteon vuoksi. Valtuustoissa ei saa enää olla tilaa rasismille, syrjinnälle tai ihmisoikeuksia loukkaavalle puheelle.

Iiriksestä sanottua

 • Iiriksen läsnä ollessa ovat paikalla myös oikeudentaju, vastuuntunto ja analyyttisyys. Oikeudentaju kaikkien kohdalla, ei ole me- ne vaan me.
  Vastuuntunto ottaa asioista selvää ja itseään säästämättä pyrkiä  ratkaisemaan epäkohdat.
  Analyyttisyys olipa kyseessä Iiris itse, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa tai yhteiskunnallisten rakenteiden pohtiminen.
  Valitse Iiris!

  Tiina Pitko
 • Minun on hankala kuvitella parempaa rakentajaa yhteiselle Espoolle kuin Iiris. Kun hän kohtaa haasteita, hän ei pysähdy vaan lähtee ratkaisemaan sitä ja etsii ratkaisua avoimin mielin.

  Jukka Jokinen
 • Iiris on aina ollut yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut. Työ sairaanhoitajana on lisännyt Iiriksen sosiaalista vastuuntuntoa. Kiireinen arki pienten poikien äitinä antaa hyvän kosketuspinnan lapsiperheiden arkeen Espoossa. Ja aika vakuuttavaa on iiriksen perustaman ja johtaman Väylä ry:n toiminta.Iiris on luotettava ja sanansa pitävä paljon osaava nuori nainen. Nyt tarvitaan nuoria ottamaan vastuuta. Valitse Iiris.

  Tapani Mikkilä
 • Arvostan sitä, että Iiris tekee konkreettista työtä tärkeänä pitämiensä asioiden eteen. Tästä loistava esimerkki on Iiriksen perustama Väylä ry, joka työllistää vaikeasti työllistyviä espoolaisia.

  Sanna Järvi